Športové skupiny


Š1 - športová skupina 1

 • pondelok    6:00-7:00 plávanie, mestská plaváreň

                        17:00-18:00 atletika, ZŠ Kupeckého

 • utorok      18:30-19:30 plávanie, HIP
 • streda      17:00-18:00 atletika, ZŠ Kupeckého

                        18:30-19:30 plávanie, HIP

 • štvrtok       6:00-7:00 plávanie, mestká plaváreň

                        17:00-18:00 atletika, ZŠ Kupeckého

 • piatok      17:30-18:30 plávanie, HIP
 • nedeľa     8:00 cestná cyklistika, 10:00 MTB


Š2 - športová skupina 2

 • pondelok    15:30-16:30 plávanie, HIP
 • utorok        16:00-17:00 atletika, ZŠ Kupeckého
 • štvrtok       16:00-17:00 atletika, ZŠ Kupeckého 
 • piatok        15:30-16:30 plávanie, HIP
 • nedeľa       10:00 MTB


Š3 - športová skupina 3

 • utorok     17:00-18:00 atletika, ZŠ Kupeckého
 • streda     17:30-18:30 plávanie, HIP
 • štvrtok    17:00-18:00 atletika, ZŠ Kupeckého
 • piatok     17:30-18:30 plávanie, HIP
 • nedeľa    10:00 MTB