PRIHLÁŠKA

Ak sa chcete stať členom Športového triatlonového klubu Pezinok, prosím kontaktujte nás na triatlonpk@gmail.com


Platný člen musí splniť:

1. vyplniť Prihlášku za člena klubu ŠTKPK

2. uhradiť ročný členský poplatok vo výške 25€ (platný na rok od 1. septembra do 31. augusta) 

Tento poplatok sa hradí aj v prípade, ak sa stanete členom kedykoľvek počas roka. Tento poplatok slúži na uhradenie individuálnych registrácii a licencií do národných športových zväzov - STÚ, SPF, SAZ, SZC.

Poplatok prosíme uhradiť samostatne, nie spolu s členskými poplatkami za tréningy.

VS 20182019 meno clena

3. uhradiť členské poplatky za tréningy v závislosti od ich charatkteru, dĺžky trvania a počtu

4. každý nový člen klubu má nárok na klubové tričko (1ks) ZDARMA

Výška členských poplatkov je paušálna na obdobie 2 mesiacov a je zverejnená na webovej stránke klubu v sekcii cenník.

V prípade neúčasti na tréningovom procese zo zdravotných dôvodov a riadnom a včasnom ospravedlnení (ideálne formou sms alebo email), je možné si nahradiť zameškné tréningy s inou tréningovou skupinou - po dohode s hlavným trénerom. V prípade neúčasti na tréningoch viac ako 2 týždne zo zdravotných dôvodov je možné upraviť výšku členských poplatkov v nasledujúcom období.

prihlaska 2018_2019.pdf