Tréneri

 

Mgr. Silvia Švecová

- absolventka FTVŠ UK v Bratislave (odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa)

- tréner II. kvalifikačného stupňa - špecializácia plávanie

- tréner I. kvalifikačného stupňa - špecializácia triatlon

- tréner I. kvalifikačného stupňa - špecializácia cyklistika

- rozhodca ITU Level 1 Technical Official

- 2. miesto v Slovenskom pohári v akvatlone, rok 2014

- 4. miesto v Slovenskom pohári v akvatlone, rok 2013