Tréneri


Mgr. Silvia Švecová

- absolventka FTVŠ UK v Bratislave

- tréner I. kvalifikačného stupňa - špecializácia triatlon

- tréner II. kvalifikačného stupňa - špecializácia plávanie

- kondičný tréner v Mirage fitness www.fitmirage.sk

- 4. miesto v Slovenskom pohári v akvatlone, rok 2013

- 2. miesto v Slovenskom pohári v akvatlone, rok 2014