Základné a všeobecné pravidlá

04.07.2015 18:42


Triatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje plaveckú, cyklistickú a bežeckú trať v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu plávania do cieľa behu. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná triatlonom.

Duatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje prvú bežeckú, cyklistickú a druhú bežeckú časť v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu prvého behu do cieľa druhej bežeckej časti. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná duatlonom.

Zimný triatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje bežeckú, cyklistickú a lyžiarsku časť v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu behu do cieľa lyžiarskeho behu. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná zimným triatlonom.

Akvatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje bežeckú, plaveckú a bežeckú časť v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu behu do cieľa behu. V zmysle ITU pravidiel môže organizátor zrušiť z poveternostných podmienok prvú bežeckú časť a začínať plávaním. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná akvatlonom.

Kros triatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje plaveckú, cyklistickú a bežeckú časť v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu plávania do cieľa behu. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná kros triatlonom.

Kvadriatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje plaveckú, kajakársku, cyklistickú a bežeckú časť v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu plávania do cieľa behu. Vo výnimočných prípadoch môže organizátor vymeniť poradie plaveckej časti s kanoistickou časťou. Kanoistická časť sa riadi ustanoveniami Pravidlá rýchlostnej kanoistiky, pokiaľ nie je týmito pravidlami stanovené inak. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná kvadriatlonom.


Dĺžka tratí:

Organizátor pretekov je povinný pred pretekmi trate zmerať a oznámiť ich skutočnú dĺžku. V prípade iných dĺžok tratí je nutné dodržať príslušný pomer medzi jednotlivými dĺžkami tratí, maximálna prípustná odchýlka v dĺžke trate je 10%. 

TRIATLON


 

 

plávanie


 

 

cyklistika


 

 

beh


 

 

šprint


 

 

0,75


 

 

20


 

 

5


 

 

krátky


 

 

1,5


 

 

40


 

 

10


 

 

stredný


 

 

2-2,5


 

 

80-100


 

 

20-25


 

 

dlhý


 

 

2/3-násobok


 

 

2/3-násobok


 

 

2/3-násobok


 

 

štafety


 

 

3x0,25


 

 

3x6,6


 

 

3x1,6


 

 

MIX štafety


 

 

4x0,25


 

 

4x6,6


 

 

4x1,6


 

 

DUATLON


 

 

1.beh


 

 

cyklistika


 

 

2.beh


 

 

šprint


 

 

5


 

 

20


 

 

2,5/3


 

 

krátky


 

 

10


 

 

40


 

 

5


 

 

dlhý


 

 

10


 

 

60


 

 

10


 

 

štafety


 

 

3x2


 

 

3x8


 

 

3x1


 

 

MIX štafety


 

 

4x2


 

 

4x8


 

 

4x1


 

 

ZIMNÝ
  TRIATLON


 

 

beh


 

 

Cyklistika
  MTB


 

 

Beh na lyžiach


 

 

Zimný triatlon


 

 

7-9


 

 

12-14


 

 

10


 

 

štafety


 

 

3x2-3


 

 

3x4-5


 

 

3x3-4


 

 

MIX štafety


 
 

4x2-3


 

 

4x4-5


 

 

4x3-4


 


 

KROS
  TRIATLON


 

 

plávanie


 

 

cyklistika


 

 

beh


 

 

Kros triatlon


 

 

1


 

 

20-25


 

 

8-10


 

 

štafety


 

 

3x0,2


 

 

3x4-5


 

 

3x3-4


 

 

MIX štafety


 

 

4x0,2


 

 

4x4-5


 

 

3x3-4


 

 

AKVATLON


 

 

1.beh


 

 

plávanie


 

 

2.beh


 

 

akvatlon


 

 

3


 

 

1


 

 

3


 

 

akvatlon


 

 

-


 

 

1


 

 

5


 
 

KVADRIATLON


 

 

plávanie


 

 

kajak


 

 

cyklistika


 

 

beh


 

 

šprint


 

 

1


 

 

5


 

 

25


 

 

5


 

 

krátky


 

 

2,5


 

 

10


 

 

50


 

 

10


 

 

dlhý


 

 

5


 

 

20


 

 

100


 

 

21