Vianočný viacboj 2016 - výsledky

25.12.2016 14:03


V stredu 21.12.2016 sa uskutočnil už 2. ročník klubových pretekov pre všetky deti zo Športového triatlonového klubu Pezinok pod názvom Vianočný viacboj.

Pretekov sa aj napriek vysokej chorobnosti zúčastnilo 37 detí. Deti súťažili v štyroch disciplínach:

1. skok do diaľky z miesta

2. hod plnou loptou (ročníky 2011-2009 lopta 1kg, starší hádzali s 2kg loptou)

3. hod oštepom na cieľ

4. člnkový beh (ročníky 2011-2009 na vzdialenosť 6x5 metrov, starší 10x5 metrov).Najprv sa deti spoločne rozcvičili, po rozohriatí a rozcvičení boli rozdelené do 4 družstiev podľa ročníkov a spoločne absolvovali jednotlivé disciplíny. Po ukončení všetkých disciplín si deti dali strečing a mohli sa občerstviť chutnými koláčikmi, zatiaľ čo tréneri vyhodnocovali jednotlivé výsledky.

Prví traja v kategórii dostali medailu a všetky detičky dostali balíček - klubový vak s rôznymi darčekovými predmetmi.

Umiestnenia sú v nasledujúcich tabuľkách:

Všetkým deťom srdečne gratulujeme a želáme všetko dobré v novom roku!