Detský atletický viacboj - klubové preteky

27.06.2017 13:14

Vo štvrtok 22. júna sa konali klubové preteky - Detský atletický viacboj.

Preteky prebiehali v príjemnej priateľskej atmosfére, kde si deti mohli porovnať svoje výkony medzi rovesníkmi. Horúce počasie neodradilo deti, a tak sme väčšinu disciplín presunuli do tieňa.

Deti súťažili v 4 atletických disciplínach:

  • skok do diaľky z miesta
  • hod plnou loptou (1kg medicinebal - ročníky 2010-2009, 2 kg medicinebal staršie deti)

  • beh 50m

  • beh na 400m (ročníky 2010-2007) a beh na 800m (ročníky 2006 a starší)


Medzi najmladšími dievčatami (2010-2009) sa najviac darilo

1. miesto Timea Gajdošová

2. miesto Karin Guštafíková

3. miesto Dominika Bíliková

Medzi najmladšími chlapcami (2010-2009) boli úspešní

1. miesto Dominik Tanáč

2. miesto Viktor Kretter

3. miesto Oliver Maršo a Boris Mihaľov


Staršie dievčatá - ročníky 2008-2007

1. miesto Ema Koleníková

2. miesto Nikol Pilátová

3. miesto Nina Nogová

Starší chlapci - ročníky 2008-2007

1. miesto Maxim Mihaľov

2. miesto Chris Valachovič

3. miesto Leo  Regeš


Kategória dievčat narodených v 2006-2005

1. miesto Soňa Martincová

2. miesto Alenka Baleková

3. miesto Dorotka Šintalová

kategória chlapci - ročníky 2006-2005

1. miesto Martin Uhlár

2. miesto Jakub Miklenčič

3. miesto Miroslav Glasa


kategória dievčat narodených 2004-2002

1. miesto Laura Flendrovská a Veronika Uhlárová

2. miesto Alžbeta Kľučárová

3. miesto Sofia Martincová a Tereza Verešvárska

kategória chlapcov narodených 2003-2000

1. miesto Klaus Vogel


VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!