Detská štafetová liga

07.05.2017 20:18


V piatok 05. mája 2017 sa v Pezinku na ZŠ J.Kupeckeho uskutočnilo 2. kolo Detskej štafetovej ligy, ktorú organizuje SAZ (Slovenský atletický zväz).
Súťažilo sa v štafete 4x60 m v mladšej (2009-2012) aj staršej vekovej kategórii (2005-2008), dievčatá a chlapci.

Dievčatá v štafete 4x60 m - ročníky 2009-2012
získali 2. miesto v zložení Číková Karolína, Gajdošová Timea, Holienčinová Nela a Pilková Lea.

Chlapci v štafete 4x60 m - ročníky 2009-2012

získali 2. miesto v zložení Kretter Viktor, Tanáč Dominik, Maršo Oliver a Mihaľov Boris.

Dievčatá v štafete 4x60 m - ročníky 2005-2008
získali postupujúce 1. miesto (zo 6 družstiev)  v zložení Koleníková Ema, Koleníková Nina, Kollárová Nela a Rolná Anna.

Dievčatá postupujú na finále, ktoré sa uskutoční 09.09.2017 v Dubnici nad Vahom.

Chlapci v štafete 4x60 m - ročníky 2005-2008
získali 3. miesto v zložení Jánošík Jakub, Mihaľov Maxim, Uhlár Martin a Vogel Dávid.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme !

Posledné kolo Detskej štafetovej ligy sa uskutoční 14.05. v Bratislave  na Mladej garde.