Detská P-T-S

07.05.2017 20:30


V piatok 5.5.2017 sa v Pezinku uskutočnilo 2. kolo Detskej P-T-S pod záštitou SAZ, kde sme mali zastúpenie v mladšej (ročníky 2009-2012) aj v staršej kategórii (ročníky 2005-2008).

Deti v mladšej kategórii súťažili v týchto 6 disciplínach:

 1. skok do diaľky z miesta
 2.  3-min. vytrvalostný beh

 3. prekážkový beh

 4. Formula one - prekážková dráha

 5. odhod medicinbalom

 6. hod loptičkou na cieľ

a získali 1. miesto v zložení Číková Karolína, Gajdošová Timea, Holienčinová Nela, Pilková Lea, Kretter Viktor, Tanáč Dominik, Maršo Oliver a Mihaľov Boris.


Deti v staršej kategórii súťažili v  týchto 6 disciplínach:

 1. 3-skok znožmo
 2. 6-min. vytrvalostný beh

 3. beh cez prekážky

 4. štafetový beh

 5. hod medicinbalom vzad cez hlavu

 6. hod vortexom na vzdialenosť

a získali 2. miesto v zložení Koleníková Ema, Koleníková Nina, Kollárová Nela, Rolná Anna, Jánošík Jakub, Mihaľov Maxim, Uhlár Martin a Vogel Dávid.


Všetkým deťom srdečne blahoželáme!