Atletické preteky Bavme deti športom

27.12.2015 18:22


Športový triatlonový klub Pezinok (ŠTKPK) sa zapojil do projektu Slovenského atletického zväzu (SAZ) pod názvom Detská atletika. Cieľom projektu je zapojiť čo najväčší počet detí v mladšom školskom veku (4-11 rokov) do pravidelnej celoročnej športovej aktivity, ktorá bude všeobecne rozvíjať základné pohybové schopnosti. Práve v tomto tzv. senzitívnom období je u detí dôležité predísť predčasnej športovej špecializácii a rozvíjať pohybové schopnosti všestranne, čo je v projekte Detskej atletiky rozpracované na vysokom stupni.

SAZ organizuje preteky pod názvom Bavme deti športom, ktoré sa konajú v športovej hale Elán v Bratislave. Je to jediná atletická hala s medzinárodnými parametrami v SR, kde mali deti možnosť stretnúť významné osobnosti slovenskej atletiky (Ivetu Putalovú a jej trénera Marcela Lopuchovského).

V mesiacoch november a december 2015 sme sa zúčastnili celkovo štyroch kôl pretekov Bavme deti športom. Klub reprezentovalo jedno alebo dve družstvá, ktoré tvorili 4 dievčatá a 4 chlapci vo veku 10 rokov a menej (rok narodenia 2005 a mladší).

Deti pretekali v týchto 9 súťažných disciplínach:

  • prekážková dráha "Formula" (šprint, slalom, beh cez prekážky)
  • hod loptičkou na cieľ

  • skoky do strán

  • štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky

  • skok do diaľky z miesta štafetovou formou

  • odhod z kolien plnou loptou cez hlavu

  • beh cez frekvenčný rebrík

  • preskakovanie 5 olympijských kruhov

  • hod maketou oštepu do kruhu

a v jednej nesúťažnej disciplíne - štafeta 8 x 200 m.


Deťom sa darilo a hneď v prvom kole dňa 11.11.2015 sa umiestnili na krásnom 3. mieste. O dva týždne neskôr 25.11.2015 tento úspech zopakovali. V stredu 09.12.2015 súťažili v 2 družstvách, ŠTK Pezinok "A" získalo 2. miesto a ŠTK Pezinok "B" 11. miesto. Bližšie informácie o pretekoch a výsledkoch nájdete na www.detskaatletika.sk

Ďalšie kolá sú plánované na 17.02.2016, 16.03.2016, 13.04.2016, 04.05.2016.