Ako nám venovať 2% z dane

30.12.2015 19:43


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak vypĺňate daňové priznanie sami je potrebné vyplniť a podpísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, ktoré je jeho súčasťou. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).



 • Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

   

  Ak ste zamestnanec, do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.


 • Formulár si môžete stiahnuť tu: potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2015.doc

 • Z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré odtiaľ dostanete, potom zistíte, kedy ste zaplatili daň a vypočítate si koľko z nej tvoria 2 % (zaplatená daň x 0,02). Najnižšia suma, akú nám môžete poukázať je 3 €.

  Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 • Formulár s predvyplnenými údajmi našej organizácie si môžete stiahnuť tu:

 • Vyhlasenie_zamestnanci_2015_doc..rtf

 • Vyhlasenie_zamestnanci_2015_PDF.pdf

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov potom spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla 2016. (viď webstránku daňového riaditeľstva).



 • Z prijatých finančných prostriedkov plánujeme zakúpiť tréningové pomôcky, športový klubový odev a čiastočne zafinancovať letné sústredenie 2016.

  Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!

  ŠTKPK