Ako nám venovať 2% z dane

21.12.2014 12:41


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014.

Ak vypĺňate daňové priznanie sami je potrebné vyplniť a podpísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, ktoré je jeho súčasťou. Najnižšia suma, akú nám môžete poukázať, je 3,32 euro.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Ak ste zamestnanec, tak do 15. februára požiadajte účtovníka, prípadne mzdové oddelenie o ročné zúčtovanie daňových preddavkov. Formulár si môžete stiahnuť tu: potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_sckr_2014.doc ... Z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré odtiaľ dostanete, potom zistíte, kedy ste zaplatili daň a vypočítate si koľko z nej tvoria 2 % (zaplatená daň x 0,02). Najnižšia suma, akú nám môžete poukázať, je 3,32 euro.

Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Formulár s predvyplnenými údajmi našej organizácie si môžete stiahnuť tu: tlacivo 2-.rtf 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov potom spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla. (viď webstránku daňového riaditeľstva).


Z prijatých finančných prostriedkov plánujeme najmä nakúpiť plavecké pomôcky a čiastočne zafinancovať letné sústredenie 2015.

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme, s pozdravom ŠTK PK.