1. ročník Vianočné preteky ŠTKPK

26.12.2015 14:08


ŠTK Pezinok zorganizovalo dňa 18.12.2015 1.ročník Vianočných pretekov.
Preteky sa uskutočnili v telocvični na ZŠ J. Kupeckého v Pezinku a boli
určené pre všetky deti z klubu. Pretekalo sa v 5 nenáročných disciplínach,
ktoré vychádzali z projektu Detskej atletiky. Súťažné disciplíny:

1. prekážková dráha - šprint, slalom, beh cez prekážky,


2. skoky do strán,


3. hod plnou loptou,


4. skok do diaľky z miesta,


5. beh cez frekvenčný rebrík.

Deti boli rozdelené do 4 kategórií podľa roku narodenia: 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004 a 2003-2002 a v každej kategórii boli prví traja odmenení medailou. Všetky deti dostali za účasť a snahu balíček, v ktorom si našli rôzne darčeky. Tešíme sa takmer 100% účasti detí z klubu a aj to je pre nás pozitívna odozva, že ich šport naozaj baví.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom, ktorí pomáhali pri organizácii a zabezpečení pretekov a veríme, že sa tieto Vianočné preteky stanú každoročnou tradíciou.

A rovnako chceme poďakovať SAZ (Slovenskému atletickému zväzu) za atletickú sadu pomôcok, vďaka ktorým sú naše tréningy pestrejšie a zábavnejšie. ĎAKUJEME!Výsledky:


Fotky z pretekov nájdete  v sekcii Fotogaléria