Pravidlá pretekov v triatlone (STÚ)

Preteky

19.07.2015 16:10
I. PLAVECKÁ ČASŤ1. Plávanie sa odporúča uskutočniť na voľnej vodnej ploche. V prípade uskutočnenia plaveckej časti v bazéne, povinnosťou organizátora je zabezpečenie oddelených dráh.2. Trať plávania - musí byť umiestnená tak, aby pretekári mali dostatok miesta v priestore štartu, na obrátke a pri...

Základné pravidlá pre pretekárov

08.07.2015 21:34
1. Základné povinnosti1.1. Povinnosťou pretekára je byť dobre pripravený na preteky, čo sa týka celkového zdravia, ako aj úrovne pripravenosti. Na pretekoch mládeže nesie za pretekára zodpovednosť jeho sprievod.1.2. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať pravidlá...

Základné a všeobecné pravidlá

04.07.2015 18:42
Triatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom pretekár absolvuje plaveckú, cyklistickú a bežeckú trať v uvedenom poradí, s priebežným meraním času od štartu plávania do cieľa behu. Iná modifikácia nesmie byť nazvaná triatlonom.Duatlon je vytrvalostný a mnohostranný šport, v ktorom...