Články

ETAPY ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU

27.01.2019 20:07
Dlhodobý športový tréning si vyžaduje rešpektovanie základných biologických, fyziologických, motorických, pedagogických a psychologických zásad uplatňovaných pri zaťažovaní športovcov od útleho veku. Z tohto hľadiska rozdeľujeme športový tréning (prípravu) na 4 etapy:Etapa športovej...