Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú platbu:

 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
 • Číslo účtu: 292 290 7054/1100
 • IBAN: SK15 1100 0000 0029 2290 7054

 • SWIFT: TATRSKBXXXX
 • Poznámka: CLENSKE a meno člena ŠTK PK

 

Členské príspevky

 • 25€ - základný členský príspevok za kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra 2020)
  členský príspevok je povinný pre všetkých členov, aj pri nástupe do klubu počas sezóny. 
  Splatnosť do 1 mesiaca odo dňa prihlásenia sa do klubu.
  Variabilný symbol: 2020 a meno člena, resp. členov
 • Z tohoto poplatku hradíme individuálne registrácie do národných športových zväzov, tričko pre člena, klubové preteky, klubové akcie, ...
 • túto platbu prosíme uhradiť samostatne
 • prihláška do klubu tu:

prihlaska 2019_2020.pdf

                                 

 

Športová skupina 1

 • 160€/2 mesiace (7-9 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.03.= VS 03042020

 

Športová skupina 2

 • 160€/2 mesiace  (5-6 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.03.= VS 03042020

 

Športová skupina 3

 • 160€/2 mesiace (5-6 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.03.= VS 03042020

 

Rekreačná atletika - deti

 •  35€/2 mesiace   (1 TJ za týždeň)
 •  70€/2 mesiace   (2 TJ za týždeň)

 • 105€/2 mesiace  (3 TJ za týždeň)

 

Rekreačné plávanie  - HIP centrum (deti)

 •  60€/2 mesiace   (1 TJ za týždeň)
 •  120€/2 mesiace (2 TJ za týždeň)

 • 180€/2 mesiace  (3 TJ za týždeň)

 

Rekreačné plávanie  - mestská plaváreň (deti)

 •  45€/2 mesiace  (1 TJ za týždeň)
 •  90€/2 mesiace  (2 TJ za týždeň)
 • 135€/2 mesiace  (3 TJ za týždeň)

 

Plávanie DOSPELÍ - HIP centrum

 • 60€/2 mesiace - január, február 2020 (1 TJ za týždeň)
 • 110€/2 mesiace - január, február 2020 (2 TJ za týždeň)
 • 10€/tréning (jednorazovú účasť si treba dohodnúť vopred)

 

PLÁVANIE DOSPELÍ - mestská plaváreň

 • 40€/ FEBRUÁR 2020 (2 TJ za týždeň)
 • 10€/tréning (jednorazovú účasť si treba dohodnúť vopred)
 • 70€/ MAREC 2020 (2 TJ za týždeň)
 • 10€/tréning (jednorazovú účasť si treba dohodnúť vopred)
 • 55€/ APRÍL 2020 (2 TJ za týždeň)
 • 10€/tréning (jednorazovú účasť si treba dohodnúť vopred)