Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú platbu:

 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
 • Číslo účtu: 292 290 7054/1100
 • IBAN: SK15 1100 0000 0029 2290 7054

 • SWIFT: TATRSKBXXXX
 • Poznámka: CLENSKE a meno člena ŠTK PK

 

Členské príspevky

 • 25€ - základný členský príspevok za kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra 2020)
  členský príspevok je povinný pre všetkých členov, aj pri nástupe do klubu počas sezóny. 
  Splatnosť do 1 mesiaca odo dňa prihlásenia sa do klubu.
  Variabilný symbol: 2020 a meno člena, resp. členov
 • Z tohoto poplatku hradíme individuálne registrácie do národných športových zväzov, tričko pre člena, klubové preteky, klubové akcie, ...
 • túto platbu prosíme uhradiť samostatne
 • prihláška do klubu tu:

prihlaska 2019_2020.pdf

                                 

 

Športová skupina 1

 

Športová skupina 2

 

Športová skupina 3

 

Rekreačná atletika - deti

 

Rekreačné plávanie  - HIP centrum (deti)

 

 

Rekreačné plávanie  - mestská plaváreň (deti)

 

Plávanie DOSPELÍ - HIP centrum

 

PLÁVANIE DOSPELÍ - mestská plaváreň