Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú platbu:

 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava
 • Číslo účtu: 292 290 7054/1100
 • IBAN: SK15 1100 0000 0029 2290 7054

 • SWIFT: TATRSKBXXXX
 • Poznámka: CLENSKE a meno člena ŠTK PK


Členské príspevky

 • 25€ - základný členský príspevok za sezónu september 2018/august 2019
  členský príspevok je povinný pre všetkých členov, aj pri nástupe do klubu počas sezóny. 
  Splatnosť do 1 mesiaca odo dňa prihlásenia sa do klubu.
  Variabilný symbol: 20182019 a meno člena
 • Z tohoto poplatku hradíme individuálne registrácie do národných športových zväzov: STÚ, SPF, SAZ, SZC
 • túto platbu prosíme uhradiť samostatne
 • prihláška do klubu tu:

                                            prihlaska 2018_2019.pdf

                                 

Športová skupina 1

 • 240€/2 mesiace  NOVEMBER, DECEMBER 2018 (7-9 TJ za týždeň)
 • 220€/2 mesiace  JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (7-9 TJ za týždeň)

 • 240€/2 mesiace  MAREC, APRÍL 2019 (7-9 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.11.= VS 11122018

 • do 15.01.= VS 01022019

 • do 15.03.= VS 03042019

 • do 15.05.= VS 05062019


Športová skupina 2

 • 160€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (5-6 TJ za týždeň)
 • 140€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (5-6 TJ za týždeň)

 • 160€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (5-6 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.11.= VS 11122018

 • do 15.01.= VS 01022019

 • do 15.03.= VS 03042019

 • do 15.05.= VS 05062019


Športová skupina 3

 • 160€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (5-6 TJ za týždeň)
 • 140€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (5-6 TJ za týždeň)

 • 160€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (5-6 TJ za týždeň)

 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.11.= VS 11122018

 • do 15.01.= VS 01022019

 • do 15.03.= VS 03042019

 • do 15.05.= VS 05062019


Rekreačná atletika - deti

 •  35€/2 mesiace  NOVEMBER, DECEMBER 2018 (1 TJ za týždeň)
 •  70€/2 mesiace  NOVEMBER, DECEMBER 2018 (2 TJ za týždeň)

 • 105€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (3 TJ za týždeň)


 •  30€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (1 TJ za týždeň)
 •  60€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (2 TJ za týždeň)

 •  90€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (3 TJ za týždeň)


 •  35€/2 mesiace  MAREC, APRÍL 2019 (1 TJ za týždeň)
 •  70€/2 mesiace  MAREC, APRÍL 2019 (2 TJ za týždeň)

 • 105€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (3 TJ za týždeň)


 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci

 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:

 • do 15.11.= VS 11122018

 • do 15.01.= VS 01022019

 • do 15.03.= VS 03042019

 • do 15.05.= VS 05062019Rekreačné plávanie - deti /mestská plaváreň

 •  45€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (1 TJ za týždeň)
 •  90€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (2 TJ za týždeň)
 • 135€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (3 TJ za týždeň)


 •  35€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (1 TJ za týždeň)
 •  70€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (2 TJ za týždeň)

 • 105€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (3 TJ za týždeň)


 •  45€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (1 TJ za týždeň)

 •  90€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (2 TJ za týždeň)

 • 135€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (3 TJ za týždeň)


 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci
 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:
 • do 15.11.= VS 11122018
 • do 15.01.= VS 01022019
 • do 15.03.= VS 03042019
 • do 15.05.= VS 05062019


Rekreačné plávanie - deti /HIP centrum

 •  60€/2 mesiace  NOVEMBER, DECEMBER 2018 (1 TJ za týždeň)
 • 120€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (2 TJ za týždeň)

 • 180€/2 mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2018 (3 TJ za týždeň)


 •  50€/2 mesiace  JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (1 TJ za týždeň)
 • 100€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (2 TJ za týždeň)

 • 150€/2 mesiace JANUÁR, FEBRUÁR 2019 (3 TJ za týždeň)


 •  60€/2 mesiace  MAREC, APRÍL 2019 (1 TJ za týždeň)

 • 120€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (2 TJ za týždeň)

 • 180€/2 mesiace MAREC, APRÍL 2019 (3 TJ za týždeň)


 • uhradiť do 15. dňa v mesiaci
 • variabilný symbol vždy podľa mesiacov, za ktoré je platba:
 • do 15.11.= VS 11122018
 • do 15.01.= VS 01022019
 • do 15.03.= VS 03042019
 • do 15.05.= VS 05062019


Plávanie - dospelí /mestská plaváreň

 • MAREC    - 70€/mesiac (2 TJ za týždeň) alebo 10€/tréning

 • APRÍL     - 65€/mesiac (2 TJ za týždeň) alebo 10€/tréning


Plávanie - dospelí /HIP centrum

 • MAREC, APRÍL - 70€/2 mesiace (1 TJ za týždeň) alebo 12€/tréning