Venujte 2% zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech Športového triatlonového klubu Pezinok

 

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Pri vypĺňaní tlačív si dajte pozor na často opakujúce sa chyby, na ktoré upozorňuje finančná správa

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_darovanie-dve-perc/bc

 

Potrebné údaje

ŠPORTOVÝ TRIATLONOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.

občianske združenie

MUŠKÁTOVÁ 2565/6

902 01 PEZINOK

IČO 42355869

 

1. POSTUP KROKOV pre ZAMESTNANCOV

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo


POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf


zamestnanci_Vyhlásenie_2018.pdf

 

 

2. POSTUP KROKOV pre FYZICKÉ OSOBY (FO)

FO, ktoré si sami podávajú daňové priznanie v roku 2019 - riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

 

Daňové priznanie FO typ A

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018.pdf


DPFOApotvrdenie.pdf

 


Daňové priznanie FO typ B 

https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018.pdf


DPFOBpotvrdenie.pdf

 

3. POSTUP KROKOV pre PRÁVNICKÉ OSOBY (FIRMY)

Právnické osoby, firmy môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.


https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018.pdf


DPPO-potvrdenie.pdf

 

V minnulom roku sme získané 2% použili na nákup pomôcok - štartové atletické bloky, 10 párov atletických tretier, prekážky, meracie pásma, plavecké sekundové nástenné hodiny, ťahadlá, plavecké pádla/packy a iné.

Všetkým veľmi ďakujeme za podporu!