Venujte 2% (resp. dobrovoľníci 3%) zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech Športového triatlonového klubu Pezinok

 

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Pri vypĺňaní tlačív si dajte pozor na často opakujúce sa chyby, na ktoré upozorňuje finančná správa

www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_darovanie-dve-perc/bc

 

Potrebné údaje

ŠPORTOVÝ TRIATLONOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.

občianske združenie

MUŠKÁTOVÁ 2565/6

902 01 PEZINOK

IČO 42355869

 

1. POSTUP KROKOV pre ZAMESTNANCOV

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

2. POSTUP KROKOV pre FYZICKÉ OSOBY (FO)

FO, ktoré si sami podávajú daňové priznanie v roku 2020 - riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania,   zvyčajne do 31.marca 2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie FO typ A

Daňové priznanie FO typ B 

 

3. POSTUP KROKOV pre PRÁVNICKÉ OSOBY (FIRMY)

Právnické osoby, firmy môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

 

V minulom roku sme získané 2% použili na prenájom športovísk, nákup športových pomôcok a zabezpečenie klubových akcí.

Všetkým veľmi ďakujeme za podporu!