Venujte 2% zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech Športového triatlonového klubu Pezinok


Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

1. POSTUP KROKOV pre ZAMESTNANCOV

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf


2. POSTUP KROKOV pre FYZICKÉ OSOBY (FO)

FO, ktoré si sami podávajú daňové priznanie v roku 2018 - riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie FO typ A

DPFOAv16-potvrdenie.pdf

DPFOAv16.pdf


Daňové priznanie FO typ B 

DPFOBv17-potvrdenie.pdf

DPFOBv17.pdf


3. POSTUP KROKOV pre PRÁVNICKÉ OSOBY (FIRMY)

Právnické osoby, firmy môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

DPPOv17-potvrdenie.pdf

DPPOv17.pdf


V minnulom roku sme získané 2% použili na nákup pomôcok - štartové atletické bloky, 10 párov atletických tretier, prekážky, meracie pásma, plavecké sekundové nástenné hodiny, ťahadlá, plavecké pádla/packy a iné.

Všetkým veľmi ďakujeme za podporu!